Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Våra samarbetsorganisationer

TILLSAMMANS BYGGER VI ETT STARKARE FÖRSVAR

Sverof är ett av många förbund i försvarssektorn och vi samarbetar brett för att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga, vilket för oss reservofficerare är otroligt viktigt. Här listar vi några viktiga samarbetspartners.

Svenska Flottans Reservofficersförbund

SFRO är Sverofs motsvarighet för reservofficerare i Flottan. Tack vare Sverof och SFRO har alltså alla Sveriges reservofficerare en intresseorganisation att vända sig till.

Sverof och SFRO samarbetar i olika frågor, inte minst i form av påverkan genom Förbundet Reservofficerarna.

Till SFRO:s hemsida

Förbundet Reservofficerarna

Förbundet Reservofficerarna är den fackliga organisationen i reservofficersrörelsen. Som reservofficer kan du inte vara medlem i Reservofficerarna. Fackförbundet har istället organisationer som medlemmar, nämligen Sverof och SFRO. Som medlem i Sverof eller SFRO får du däremot fullt stöd i villkors- och tjänstgöringsfrågor om du vänder dig till Förbundet Reservofficerarna. Det är en av dina förmåner som medlem.

Förbundet Reservofficerarna har en kanslichef anställd på heltid och drivs i övrigt av ideella krafter. Reservofficerarna har på senaste tiden framgångsrikt förhandlat i frågor som rör till exempel utbetalning av premier i enskilda fall.

Till Förbundet Reservofficerarnas hemsida

Försvarsmakten

Försvarsmakten är en viktig samarbetspartner för Sverof. En överväldigande majoritet av våra medlemmar har varit eller är anställda av Försvarsmakten. Dessutom samarbetar vi på strategisk nivå för att öka antalet reservofficerare och höja reservofficerarnas status.

Sedan hösten 2020 fördjupades samarbetet med Försvarsmakten, vilket bland annat utmynnade i projektet Sverof 2.0.

Till Försvarsmaktens hemsida

Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som bedriver utbildningsverksamhet på lokal, regional och rikstäckande nivå. Sverof är ett medlemsförbund i Försvarsutbildarna, vilket ger varje Sverofmedlem tillgång till hela Försvarsutbildarnas kurskatalog och möjlighet till utbildning.

Tack vare att Sverof som förbund gått med i Försvarsutbildarna får alla Sverofs medlemmar även tidningen Försvarsutbildaren direkt hem i brevlådan fem gånger om året.

Till Försvarsutbildarnas hemsida