Reservofficersträff vid P 7

Överstelöjtnant Petersen informerar om krigsorganisationen.

Den 15 december arrangerade Södra Skånska Regementet, P 7, en informationsträff för sina reservofficerare. Regementschefen överste Lennart Widerström var själv på plats tillsammans med viktiga delar av förbandsledningen, och det var tydligt att reservofficersfrågan prioriteras i Skåne!

På agendan stod bland annat information om förbandet och aktuell verksamhet, tjänstgöringsmöjligheter vid P 7 och en uppdatering om hur reservofficersutbildningen för närvarande genomförs. Efter den timmeslånga informationsstunden minglade deltagarna under trevliga former.

Fk Frans Pilesjö och Öv Lennart Widerström i samverkan under minglet.

Sverof närvarade på plats tillsammans med representanter för lokalavdelningen Reservofficersföreningen i Skåne (RiS) och Lunds akademiska officerssällskap (Laos). Vi tackar för ett bra genomfört evenemang och tycker att det är roligt att se att P 7 föredömligt agerar för att aktivera sina reservofficerare. Flera åtgärder planeras, bland annat en utbildningsdag till sommaren.  P 7 meddelar också att flera reservofficerare som en följd av informationsträffen redan nu hört av sig för att bland annat undersöka möjligheterna att tjänstgöra mer.

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange