Röda korset: Tematisk rådgivare Nationell Krisberedskap

Röda Korset är världens största humanitära nätverk, med uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande. Röda Korset finns i hela världen, i 192 länder, för att hjälpa människor som drabbas av kriser, konflikter och naturkatastrofer.

Den svenska organisationen har sin bas i ca 700 lokala kretsar, med stöd av 430 tjänstepersoner på centrala kontor. Vi driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi ingår som en mycket aktiv medlem bland de 192 nationella föreningar som utgör den internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-rörelsen.

Svenska Röda Korset har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta. I ökande grad vill vi påverka och bidra till diskussionen hur vi långsiktigt stödjer samhällets och människors egen förmåga till hållbar utveckling – både i Sverige och på plats i andra länder. Vi behöver fortsätta förändra och modernisera oss, och det behöver du hjälpa oss att förverkliga.


Bli en del av världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vår vision är att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Vi finns på plats före, under och efter katastrofer och kriser, i såväl Sverige som i andra delar av världen för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respek­ten för varje människas värdighet.

Röda Korsets styrka är att vi finns överallt, med närmare 23 000 engagerade volontärer runtom i landet och 12 miljoner volontärer över hela världen. Röda Korset har ett särskilt uppdrag i den internationella humanitära rätten, att hjälpa människor som drabbats av krig och konflikt. Tack vare vårt unika mandat, vår neutralitet och opartiskhet finns vi på plats i oroshärdar och krigszoner, dit ingen annan når.

I Sverige bedriver vi bland annat behandlingscenter för krigsskadade och torterade, vi har en vårdförmedling för papperslösa och andra migranter samt erbjuder rådgivning i enskilda flyktingärenden. Dessutom efterforskar vi anhöriga som kommit ifrån varandra vid en kris eller katastrof och bistår när de återförenas.

Varmt välkommen.

ENHETENS UPPDRAG

Enheten ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra SRK:s nationella samlade roll, förmåga och organisation inom beredskap före, respons under och återhämtning/lärande efter en kris och/eller väpnad konflikt. Genom sakkunskap och resurser ger vi stöd till och ledning av insatser. Detta innefattar rådgivning, planering och operativ respons.

Om tjänsten

Tematisk rådgivare Nationell beredskap är expert inom sakområdet (Krishantering, samhällsstörningar och civilt försvar) och ansvarar för att ge tematiskt och tekniskt stöd till våra verksamheter samt driva på utvecklingen för respektive område i samverkan med andra enheter. Utifrån behovsanalys omsätts teori till praktisk nytta. I rollen ingår bl.a:

 • Upprätthålla sakkunskap och bidra till att nya rön implementeras i berörda verksamheter. Bidra till och ta vara på lärande inom området, såväl internt som externt.
 • Omvärldsbevaka och samverka med för sakområdet relevanta externa och interna partners, myndigheter och organisationer. Vara Svenska Röda Korsets representant och talesperson inom sakområdet.
 • Sammanfatta, analysera och bereda underlag för utveckling, förnyelse och/eller opinionsbildning och påverkansarbete inom området samt i förekommande fall föreslå åtgärder.
 • Lämna synpunkter och underlag i samband med remisser och andra förfrågningar.
 • Ansvara för att sprida och vid behov anpassa eller utarbeta verktyg och policydokument, metoder, och riktlinjer, utifrån rörelsens styrdokument.
 • Ge utbildning och sakkunnigt stöd samt bidra till att anställda och frivilliga har adekvata kunskaper för sina uppdrag.

I rollen ingår också att stärka rörelsens arbete inom respektive sakområde och agera konsultativt stöd till hela organisationen.

Du har

 • Lämplig högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, risk- och krishantering, eller annan utbildning inom samhällssäkerhet.
 • Minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet från, och mycket god sakkunskap inom krisberedskap och civilt försvar.
 • God kännedom om relevanta externa samarbetspartners och nätverk.
 • God kommunikativ förmåga, i tal och skrift på svenska och engelska, likvärd nivå svenska C1 och engelska B2 i CEFR.
 • Erfarenhet från folkrörelsearbete/arbete med frivilliga.
 • Erfarenhet av att ta fram remissunderlag och andra typer av underlag för kommunikation med myndigheter och andra offentliga aktörer.

Det här är egenskaper som vi bedömer som viktiga rollen

 • Samarbetsförmåga
 • Förmåga att arbeta strategiskt och analytiskt
 • Helhetsperspektiv
 • Mål- och resultatinriktan
 • Vilja att driva utveckling och förnyelse, kreativ och nytänkande

Om tjänsten

Tjänsten är ett vikariat på 9 månader, heltid, 12 april 2021- 15 jan 2022. Tjänsten kan utgå från alla våra fyra kontor- Göteborg, Malmö, Stockholm eller Umeå. Sista ansökningsdag är den 24:e januari 2021.

Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ylva Jonsson Strömberg, rekryterande chef på Ylva.Jonsson.Stromberg@redcross.se eller 08-452 46 68.

Sista ansökan
2021-01-24

Ansökan via: https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?jobid=145726

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange