Styrelsen för Reservofficerssällskapet i Uppsala

Styrelse

Ordförande Kaj Lönnborg
V ordförande Elisabeth Sjöberg
Skattmästare John Bixon
Klubbmästare Daniel Rothes
Ledamot Göran Edlund
Ledamot Lars Kappinen
Ledamot Staffan Damell
Ledamot Rolf Edström
Suppleant Mats Käll

Honnörsnämnd

Lennart Littorin och Nils Nehlin

Valberedning

Jan-Erik Dahlerus

Revisorer

Sten Lindgren och Jan Burell

Föreningens adress

Reservofficerssällskapet i Uppsala ROSU, C/O Kaj Lönnborg
Dansbanevägen 11, lgh 1206, 184 39 Åkersberga
Mail: kaj.lonnborg@gmail.com
Telefon: +46 707466869
Organisationsnummer: 802462-3293
Plusgiro: 369735-6

Secured By miniOrange