Reservofficerssällskapet i Uppsala

Välkommen till hemsidan för Reservofficerssällskapet i Uppsala (ROSU)

ROSU har företrädesvis sina sammankomster på Ärnamässen, på f.d. F 16 i Uppsala.

Du når ROSU genom kaj.lonnborg@gmail.com

Styrelsen

Sällskapet har till uppgift:
  • att till gagn för landets totalförsvar verka för reservofficersinstitutionens ändamålsenliga utveckling och medlemmarnas fortsatta utbildning
  • att tillvarata medlemmarnas kårintressen
  • samt att verka för sammanhållning reservofficerare emellan
Sällskapet är partipolitiskt och religiöst obundet.
Secured By miniOrange