Stort intresse för ROU i Skövde

Anton Kindlund under en av sittningarna vid P 4 i Skövde.

Igår arrangerade HR-avdelningen vid Skaraborgs regemente, P 4, tre välbesökta föreläsningar med information om hur ett fortsatt engagemang som officer kan se ut i Försvarsmakten. Under eftermiddagen närvarade kontinuerligt anställda soldater och efter middagen skedde två sittningar. Först ut var samtliga uttagna kompani- och gruppbefäl och därefter kom övriga värnpliktiga. Totalt nåddes över 450 personer av informationen.

De närvarande fick inledningsvis veta mer om ansökningsprocessen och hur de olika officersinriktningarna skiljer sig åt. Därefter berättade i turordning representanter för OP, SOU och ROU om sina yrkesval och deras respektive tjänster. Slutligen spred föreläsarna ut sig i den klassiska Götasalen och det gavs möjlighet att ställa frågor av mer personlig karaktär under ett efterföljande mingel.

Mingel efter en av sittningarna
Föregående
Nästa

Sverofs Anton Kindlund var på plats och berättade om reservofficersutbildningen, ROU. Det visades ett påfallande stort intresse för reservofficerstjänsten, inte minst bland de KB- och GB-uttagna. Stort fokus lades på hur en reservofficersexamen kan gynna den enskilde i en kommande, civil karriär.

– De värnpliktiga ställde riktigt bra frågor och föreläsningarna var välarrangerade! P 4 har lagt ribban högt vad gäller information om fortsatt engagemang till värnpliktiga, säger Anton.

P 4 var först ut i raden av förband som kommer att besökas av Sverof fram till jul. Härnäst följer A 9, Amf 4 och Helikopterflottiljen.

Vill du veta mer om reservofficersyrket? Besök Försvarsmaktens hemsida!

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange