Sverof gratulerar nyblivna reservofficerare till examen!

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Sverof hade förmånen att närvara vid reservofficersexamen på Militärhögskolan Halmstad när dryga 20-talet aspiranter utnämndes till specialistofficerare i reserven.

– Det är ett mycket välkommet tillskott i reservofficerskåren, säger förbundskassör Magnus Andersson som närvarande på den corona-anpassade examensceremonin. Försvarsmakten har ett tydligt fokus på att öka rekryteringen till reservofficersutbildningarna och som det största förbundet som organiserar reservofficerare stöttar vi givetvis myndigheten i det arbetet.

Rollen som reservofficer, med en fot i det militära och den andra i det civila, kan upplevas som speciell och det är därför extra viktigt för förbundet att finnas nära till hands för de nyexaminerade med såväl sociala evenemang som tips och råd kring de första tjänstgöringsperioderna.

På Försvarsmaktens hemsida kan man läsa mer om examen, samt intervjuer med två nyblivna kollegor!
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/08/reservofficer-det-basta-av-tva-varldar/

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange