Sveriges Reservofficerare

Magnus Konradsson

Styrelseordförande

Civil utbildning utöver den militära
M.Sc. Business Administration

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
Project Manager at Vattenfall, Swedish Armed Forces

Peter Winroth

Vice ordförande, internationell verksamhet

Civil utbildning utöver den militära
PgD Global Management, University of Salford, UK

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
Director Industrial Cooperation at Saab AB, Swedish Armed Forces

Jan Kvernby

Kanslichef

Civil utbildning utöver den militära
LL.M. Law, BSc.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
Bank Solicitor at Sparbanken, Swedish Armed Forces

Magnus Andersson

Förbundskassör

Civil utbildning utöver den militära
M.Sc. Finance

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
Consultant at EY Advisory Services

Pierre Dicksson

Styrelseledamot, strategi

Civil utbildning utöver den militära
LL.M. Law, MSc. School of Economics

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
Partner at SKYE Contracts, General Counsel at various international IT companies, Swedish Armed Forces

Leif Herlitz

Styrelseledamot, lokalavdelningar

Civil utbildning utöver den militära
Law, Physics

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
Business Development Manager at AFRY, Swedish Armed Forces, Business Area Manager at Ingemansson

Carl Alterbeck

Styrelseledamot, idrottsansvarig

Civil utbildning utöver den militära
Statsvetenskap, Nationalekonomi, Polishögskolan

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
Polisinspektör Polisen, Swedish Armed Forces

Jonas Stålhandske Palovaara

Styrelseledamot, utbildning, internationellt

Civil utbildning utöver den militära
Chalmers and Lund University

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
Marketing Manager at Carlsson & Möller, Swedish Armed Forces, KAM at Konica Minolta

Markus Wiborg

Styrelseledamot, rekrytering

Civil utbildning utöver den militära
B.Sc i Economics and Management.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
Officer at Swedish Armed Forces, Organisational Development at Försäkringskassan, Information Manager at Folke Bernadotte Academy

Jenny Harlin

Styrelseledamot, kanslichef, kommunikation, tjänstgöringssupport

Civil utbildning utöver den militära
Berghs School of Communication, Fil kand Journalistik.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
Förbundsdirektör Sveriges Farmaceuter, Kanslichef Reservofficerarna, Journalist Sydsvenskan, Chefredaktör Värnpliktsnytt, Journalist Svenska Dagbladet