Sverof styrelse

Magnus Konradsson

Styrelseordförande

Civil utbildning utöver den militära
M.Sc. Business Administration

Huvudsaklig arbetserfarenhet
Project Manager at Vattenfall, Swedish Armed Forces

Peter Winroth

Styrelseledamot, vice ordförande, internationell verksamhet

Civil utbildning utöver den militära
PgD Global Management, University of Salford, UK

Huvudsaklig arbetserfarenhet
Director Industrial Cooperation at Saab AB, Swedish Armed Forces

Jan Kvernby

Styrelseledamot, sekreterare, kansli

Civil utbildning utöver den militära
LL.M. Law, BSc.

Huvudsaklig arbetserfarenhet
Bank Solicitor at Sparbanken, Swedish Armed Forces

Magnus Andersson

Styrelseledamot, ekonomi

Civil utbildning utöver den militära
M.Sc. Finance

Huvudsaklig arbetserfarenhet
Consultant at EY Advisory Services

Pierre Dicksson

Styrelseledamot, strategi

Civil utbildning utöver den militära
LL.M. Law, MSc. School of Economics

Huvudsaklig arbetserfarenhet
Partner at SKYE Contracts, General Counsel at various international IT companies, Swedish Armed Forces

Leif Herlitz

Styrelseledamot, lokalavdelningar

Civil utbildning utöver den militära
Law, Physics

Huvudsaklig arbetserfarenhet
Business Development Manager at AFRY, Swedish Armed Forces, Business Area Manager at Ingemansson

Carl Alterbeck

Styrelseledamot, militära färdigheter

Civil utbildning utöver den militära
Statsvetenskap, Nationalekonomi, Polishögskolan

Huvudsaklig arbetserfarenhet
Polisinspektör Polisen, Swedish Armed Forces

Jonas Stålhandske Palovaara

Styrelseledamot, utbildning, internationellt

Civil utbildning utöver den militära
Chalmers and Lund University

Huvudsaklig arbetserfarenhet
Marketing Manager at Carlsson & Möller, Swedish Armed Forces, KAM at Konica Minolta

Markus Wiborg

Styrelseledamot, rekrytering

Civil utbildning utöver den militära
B.Sc i Economics and Management.

Huvudsaklig arbetserfarenhet
Officer at Swedish Armed Forces, Contractor at Försäkringskassan, Information Manager at Folke Bernadotte Academy

Jenny Harlin

Styrelseledamot, kanslichef, kommunikation, tjänstgöringssupport

Civil utbildning utöver den militära
Berghs School of Communication, Fil kand Journalistik.

Huvudsaklig arbetserfarenhet
Förbundsdirektör Sveriges Farmaceuter, Kanslichef Reservofficerarna, Journalist Sydsvenskan, Chefredaktör Värnpliktsnytt, Journalist Svenska Dagbladet