Sverofs styrelse

Magnus Konradsson

Styrelseordförande

Utbildning
Fil mag ekonomi, Luleå tekniska universitet

Arbete
Projektledare, Vattenfall

Leif Herlitz

Vice ordförande

Utbildning
Fysik, Umeå universitet
 

Arbete
Business Development Manager, AFRY

Jan Kvernby

Styrelseledamot, sekreterare

Utbildning
Jurist, Lunds universitet
Fil kand, Lunds universitet 
 

Arbete
Bankjurist, Sparbanken Öresund

Magnus Andersson

Styrelseledamot, förbundskassör

Utbildning
Ek master finansiella investeringar,
Handelshögskolan Köpenhamn
Master International Management, CEMS

Arbete
Managementkonsult, EY Consulting

Markus Widborg

Styrelseledamot, rekrytering

Utbildning
Civilekonom, Stockholms universitet

Arbete
Officer, Försvarsmakten

0AD43EC7-FAD0-4832-82DC-32CD15E7DEB6

Peter Winroth

Styrelseledamot, internationell verksamhet

Utbildning
Global Management, University of Salford

Arbete
Director Industrial Cooperation, Saab AB

Secured By miniOrange