Sverofs styrelse

Magnus Konradsson

Styrelseordförande

Utbildning
Fil mag ekonomi, Luleå tekniska universitet

Arbete
Projektledare, Vattenfall

Peter Winroth

Vice ordförande, internationell verksamhet

Utbildning
Global Management, University of Salford

Arbete
Director Industrial Cooperation, Saab AB

Jan Kvernby

Styrelseledamot, sekreterare

Utbildning
Jurist, Lunds universitet
Fil kand, Lunds universitet 
 

Arbete
Bankjurist, Sparbanken Öresund

Magnus Andersson

Styrelseledamot, förbundskassör

Utbildning
Ek master finansiella investeringar,
Handelshögskolan Köpenhamn
Master International Management, CEMS

Arbete
Managementkonsult, EY Consulting

Pierre Dicksson

Styrelseledamot, strategi

Utbildning
Jurist, Lunds universitet
Ekonomi, Göteborgs universitet

Arbete
Partner, Skye Contracts

Leif Herlitz

Styrelseledamot, lokalavdelningar

Utbildning
Fysik, Umeå universitet
 

Arbete
Business Development Manager, AFRY

Carl Alterbeck

Styrelseledamot, idrott

 
Utbildning

Polishögskolan
Fil kand statsvetenskap, Uppsala universitet

Arbete
Polisinspektör, Polismyndigheten

Jonas Stålhandske Palovaara

Styrelseledamot, utbildning

Utbildning
Driftteknik, Lunds universitet

Arbete
Marknadschef, Carlsson & Möller

Markus Widborg

Styrelseledamot, rekrytering

Utbildning
Civilekonom, Stockholms universitet

Arbete
Officer, Försvarsmakten

Jenny Harlin

Styrelseledamot, kommunikation

Utbildning
Fil kand Journalistik, Stockholms universitet

Arbete
Kanslichef, Reservofficerarna

Secured By miniOrange