Skåne och Göteborg inleder samarbete för att skapa värden för reservofficerare

Tylebäck, Halmstad 16-18 oktober

Totalförsvarsreservofficeren nu född? 

Sverige som land behöver fler reservofficerare med epitetet ”twice the citizen”. Företag och inte minst kommuner behöver fler personer tränade i att leda och att ta ansvar. Personer med dubblar roller i samhället; IT-chef på dagen, ambassadör för säkerhet, stabilitet och krisberedskap 24/7 etc. 

Deltagare från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Försvarsutbildarna, Länstyrelsen, Militärregionen och Militärhögskolan träffade 16-18 oktober företrädare för reservofficerssällskapen i Göteborg och Skåne. Kristoffer Alm Dahlin (MSB), Övlt Jonas Lind och Mj Stefan Klawitter (MHS-H) understryker alla betydelsen för totalförsvaret av att reservofficerare uppmärksammas lokalt och får chans att vara de ambassadörer de är.

Pierre Dicksson och Jonas Stålhanske Paalovara, företrädare för reservofficerssällskapen i Göteborg och Skåne, ser stora möjligheter till exponentiellt genomslag för aktuella frågeställningar genom att ett ökat fokus på samhället och det civila. Därigenom löser vi även det militära försvarets behov av reservofficerare.

Secured By miniOrange