Unga reservofficerare utbildar KB-elever vid P 7

Fk Oscar Fribing, vänster, och Fk Kjeld de Kroon, höger, i slutet av sommaren vid Södra skånska regementet.
Foto: Felix Sundbäck, Försvarsmakten

Efter många års uppehåll har Försvarsmakten på nytt börjat genomföra kompanibefälsutbildning av värnpliktiga. Kompanibefäl förkortas och benämns ofta KB i alldagligt tal och utbildningen är 15 månader lång, alltså betydligt längre än den ordinarie grundutbildningen. De värnpliktiga i den här kategorin är särskilt uttagen för ändamålet. Vid Södra skånska regementet P 7 har de två reservofficersfänrikarna Oscar Fribing och Kjeld de Kroon spelat en nyckelroll i utbildningen av de 50-talet KB-inryckta.
Text: Anton Kindlund, Sverof

– KB-eleverna utmärker sig generellt, säger Oscar Fribing som är 23 år gammal och genomförde sin reservofficersutbildning 2019-2020. De ställer många frågor och vill veta mer! De har ett väldigt stort driv och arbetar hårt för att lösa sina uppgifter.

Kollegan Kjeld de Kroon examinerades som fänrik i reserven 2018 och är 24 år gammal. Han instämmer i Oscars analys.

– Ibland får man nästan gå in och bromsa KB-eleverna. De tänker ofta flera steg fram vilket i sig är positivt, men i många moment är det en fördel att lägga fokus här och nu, säger han. Det ställer vissa ytterligare krav på oss instruktörer, inte minst när det kommer till att förklara syftet med somliga utbildningsmoment.

Både Oscar och Kjeld fullgjorde sina egna grundutbildningar vid P 7 och har genomfört tjänstgöringsår i sina reservofficersbefattningar vid förbandet. Kjeld har sedan ett år börjat studera civilt till skogsmästare, en utbildning som är tre år lång.

– Vi har fått många glada reaktioner från det ordinarie befälslaget, berättar Kjeld. När man kliver in och ut ur Försvarsmakten blir det många kära återseenden vid förbandet när man väl är inne och tjänstgör. Dessutom är det positivt att vi kan förstärka med instruktörs- och officerskompetens under somrarna då de flesta heltidsanställda går på semester i olika omgångar.

Kjeld de Kroon ger direktiv under KB-elevernas baskerstukningsövning
Oscar Fribing under samma övning
Föregående
Nästa

Foto: Felix Sundbäck, Försvarsmakten

Oscar, som påbörjar heltidsstudier vid Lunds Universitet den här höstterminen, fick gå in som tjänsteförrättande plutonchef under högsommaren när den ordinarie chefen var ledig. Han ser det som lärorikt med personaltjänsten som hans roll innebär och den ständiga uppföljningen av värnpliktiga som erfordras.

– Vi har noterat att många av KB-eleverna har ambitioner att läsa vidare. Självklart vore det kul om vi kunde inspirera dem till att söka reservofficersutbildningen, berättar Oscar. I och med vår tjänstgöring hoppas vi kunna visa att det går utmärkt att kombinera civila studier med en reservofficerstjänst.

Både Oscar och Kjeld hoppas kunna komma in och tjänstgöra fler somrar framöver. Redan 2022 kan det faktiskt, om saker och ting faller på plats, bli ett återseende av just dessa KB-elever som muckar i slutet av kommande sommar.

– Det hade varit roligt att fortsätta med samma kull under deras sista månader, säger Oscar. De lär säkerligen ha utvecklats mycket under året och det ska bli intressant att höra hur förbandet har använt dem.

Fänrikarna konstaterar att KB-elevernas samtalsämnen kan vara rätt överraskande.

– Häromdagen uppsnappade vi en spännande kemidiskussion i vapenvårdslokalen. Det rörde hur kemin egentligen fungerar när svavlet i tändstickor i kombination med saliv löser upp krut [gammalt klassiskt knep för att vårda automatkarbinens pistonghuvud, reds anm], inleder Oscar.

Kjeld fyller snabbt i:

– Ganska sällan man hör värnpliktiga diskutera sådana ämnen, säger han och skrattar glatt till.

Efter en händelserik sommar väntar alltså civila studier för både Oscar och Kjeld till hösten, medan de första KB-eleverna vid P 7 sedan systemet återinfördes i år fortsätter sin grundutbildning. Kanske återförenas de alltså redan i början av nästa sommar.

Oscar och Kjeld kommer också att framträda i nästa nummer av Reservofficeren som skickas hem till alla Sverofs medlemmar. Missa inte det!

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange