Unik utvecklingsmöjlighet för instruktörer, ledare m fl inom Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet

Bakgrund

Försvarsutbildarna har erhållit medel från Källvikenstiftelsen och kan därför erbjuda ett antal extra instruktörer och ledare inom  ungdomsverksamheten, att tjänstgöra vid ungdomskurser under hösten.

Målgrupper 

  • instruktörer inom ungdomsverksamheten
  • äldre ungdomar som visat intresse för att på sikt tjänstgöra som instruktör
  • ungdomsledare

Syfte

  • stärka självförtroendet och utvecklas som instruktör
  • väcka/bibehålla intresset att bli/vara instruktör 
  • informeras om vägarna mot att bli ”färdig” instruktör, exempel-vis inom  ungdomsverksamheten

Genomförande

Den som anmäler intresse  och bedöms lämplig för till tjänstgöring enligt ovan kommer i samråd med FöUtb UTBavdelning, ”tilldelas” en kurs för tjänstgöring.

Anpassad handledning kommer att erbjudas före och under kurs.

Exempel på kurser som är aktuella: Military Camp, Ungdomsweekend, Military Weekend, ungdomsskola och ungdom Tema fjäll.

Förmåner

  • Fri in- och utryckningsresa
  • Fri kost och logi
  • Dagpenning

Intresseanmälan

Mailas snarast/efter hand till: Lars.Alander@forsvarsutbildarna.se

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange