Slutrapport pekar på ökat personalbehov

Tidigare i år överlämnade Försvarsberedningen sin slutrapport Värnkraft till regeringen. Den handlar om inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025.


Förbundet Reservofficerarna ser sina medlemmar som viktiga spelare i framtidens försvar.
Beredningen konstaterar att det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats till följd av Rysslands agerande.
– Förbundet Reservofficerarna hjälper gärna till på alla sätt vi kan. Vi inser att vi är en av nyckelfaktorerna för att det nya försvaret ska fungera. Pengar och materiel kommer att finnas men bristen kommer att vara stor på både yrkesofficerare och reserv-
officerare. Det behövs människor som driver arbetet framåt, säger förbundsordföranden Magnus Konradsson.
De förslag som Försvarsbe- redningen lämnar om en ny krigsorganisation innebär ett ut- ökat personalbehov. Konsekvenserna av Försvarsberedningens förslag är att anslagen för det militära försvaret årligen upp- går till totalt 84 miljarder kronor från och med 2025.


Anslagen för det militära för svaret utökas stegvis med fem miljarder kronor per år i en trappa åren 2022–2025, utöver de tillskott som anvisades av riks dagen i december 2018.
– Det är bra att först frågor tas på allvar även ekonomiskt. Det har pratats mycket om samsyn men till syvende och sist behövs pengar. Det är viktigt att man inte bara fyller de gamla hålen, det som är eftersatt. Det är viktigt att man vågar satsa och tänka nytt.

Marcus Modéer